मेघालयच्या अमराठी भाषिक विद्यार्थ्यांनींनी मराठी भाषा गौरव दिवसानिमित्त गायली मराठी गोदावरी आरती

मराठी भाषा गौरव दिवसानिमित्त, नाशिक येथील विद्या प्रबोधिनी प्रशाला इंग्रजी माध्यम शाळेतील मेघालयच्या अमराठी भाषिक विद्यार्थ्यांनींनी गायली मराठी गोदावरी आरती

।। गोदावरी आरती ।।
श्री आरती गोदावरी । उगमस्थ ब्रह्मगिरी । कुशावर्त गंगाद्वारी । माता श्री त्र्यंबकेश्वरी ।।१।। धृ॰
जय पतित पावनी । निवृत्ति नाथाचरणी । गौतम श्री जटाधारी । वरदात्री गोदावरी ।।२।।
जय अमृत वाहिनी । वरदा माता अंजनी । वंदन श्री रामभूमी । कुंभपात्री गोदावरी ।।३।।
जय जीवन दायिनी । गोवर्धन जनस्थानी । नाथसागरा पैठणी । जलदात्री गोदावरी ।।४।।
जय गंगाश्री दक्षिणी । अनुबन्ध पंचक्षेत्री । संगम श्री राजमुंद्री । सुखदात्री गोदावरी ।।५।।
तुल्या वसिष्ठा गौतमी । श्रीभारद्वाजी आत्रेयी । कौशिकी वृद्धगौतमी । धारासप्त गोदावरी ।।६।।

Presented by : CHME’s Vidya Prabodhini Prashala (English Medium) School Nashik
copyrights: https://www.godavariaarti.org
Terms & Conditions: https://www.godavariaarti.org/terms-conditions/
Privacy Policy: https://www.godavariaarti.org/privacy-policy/

#godavariaarti | http://www.GodavariAarti.org