जलसंशोधनाचा जागर, godavariaarti.org वेबसाईटच्या माध्यमातून